Båthavna

Oversikt over plassane i båthavna

Oversikt over kven som disponerer plassane i båthavna kan finnast

ved å klikka på linkane under.

Registrere ny båt i havna? Se link under. Fyll ut skjema og send til havnesjef og kasserer.