Fiskefestival 2020

PGA av Corona ble fiskefestivalen 2020 avlyst.